2013-11-01 Werkzaamheden in Jurgensland nu goed zichtbaar - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
Lokale Jurgenstijd

WAARSCHUWING VOOR ALLE BOEREN,BURGERS EN BUITENLUI:ZONDAG 8 MAART 2020ZAL VANWEGE HET RUIMEN VAN EENV1 BOM NABIJ DE RECREATIEPLASDIE DAG GEEN VUURWERK VAN DEJURGENSLANDER STERRETJESFABRIEKVERKOCHT WORDEN

GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

2013-11-01 Werkzaamheden in Jurgensland nu goed zichtbaar

nieuwsarchief
De werkzaamheden in het kader voor Ruimte Voor De Rivier vorderen gestaag.

Na het plotselinge verdwijnen van het zo geliefde Jurgensmuurtje is de aannemer volop bezig met het aanleggen van de nevengeul bij de IJssel.
Deze nevengeul loopt zoals bekend precies door Jurgensland en dient om bij hoge waterstanden buurgemeente Deventer droog te houden.
Inmiddels is de Kooi’nsloot 2x zo breed en diep geworden en is de oude Kooi’nbrug vervangen door een nieuw exemplaar, waarover de zandauto’s af en aan rijden om het weggegraven zand in de zandschepen te deponeren.

Hoe e.e.a. er uitziet is rechts te zien

Terug naar de inhoud