Geschiedenis - Jurgensmuurtje - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

Geschiedenis - Jurgensmuurtje

Geschiedenis
Na de nodige maanden van onzekerheid is het Muurtje dan nu werkelijk een feit.

U ziet hier de enige foto welke er van het muurtje bekend is.

Het muurtje is opgebouwd uit degelijk metselwerk, voorzien van een, toch wel uniek, sluitmechanisme om de Jurgenslander trekpadden te beschermen tegen het hoge water.

Het Jurgensland kan zomaar spontaan onder water lopen, derhalve is reeds enige tijd geleden een Muurtjeswachter aangesteld welke dagelijks de flucturende waterstanden van nabij onderzoekt.

Mede door de fluctuerende waterstanden bevindt ook het freatisch vlak zich op wisselende nivo's waardoor de fundamenten van het Muurtje ernstig bedreigd worden.

Inmiddels is bij de Unesco een budget aangevraagd om rondom het Jurgensmuurtje een barriëre te mogen opwerpen om de waterstanden binnen de perken te houden.

De Unesco heeft inmiddels per fax laten weten dat er getracht zal worden een gedeelte van de gesloopte Berlijnse Muur voor dit loffelijk streven beschikbaar te stellen.

Wethouder F. gaf als reactie aan dat hij "Persoonlijk de Berlijnse betonbrokken wel even zou gaan halen"

Burgemeester B. corrigeerde de wethouder met de opmerking dat zijn Spartamet het gewicht van de betreffende blokken nooit kon houden.
Jurgensmuurtje
Terug naar de inhoud