Geschiedenis - Structuurnota - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

Geschiedenis - Structuurnota

Geschiedenis
Gemeente Jurgensland

18 oktober 2001

______________________________
Wij, F., bij de gratie Jurgens, wethouder der groene plattelandsgemeente Jurgensland, collega van B., enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Dat wij voornemens zijn de plas, gelegen aan Jurgensweg 24 te Jurgensland, thans bekend onder de werknaam Recreatieplas i.o. in te richten met het oogmerk op recreatie en verpozing zulks, te weten en onder beziging van de naam Rottnkolk.

Structuurnota Jurgensland
Artikel 1
De Rottnkolk zal ontdaan worden van snoeken, gewone- en muskusratten, groen- en blauwalgen en gestippelde dropsalamanders. Streefdatum: december 2001.

Artikel 2
Aan de zuidzijde van de Rottnkolk zal een parkeeraccomodatie worden ingericht door aannemer Jurgens & Zn. B.V. De parkeergelden zullen €2,50 per uur bedragen of €10,00 voor een dagkaart. De parkeerders stallen hun kindjes voor eigen risico, de gemeente is niet aansprakelijk voor schade, al dan niet opzettelijk veroorzaakt door stomp of scherp geweld van actievoerders wildplassers of andere randfiguren. Streefdatum: december 2001.

Artikel 3
Rond de Rottnkolk zal een zandstrand worden opgespoten. B&W hebben een aanbod gekregen van de gemeente Lekkerkerk (gratis af te halen 168 ton wit zand, zonder schoongrondverklaring) Streefdatum: december 2001.

Artikel 4
B&W zijn nog in onderhandeling met Six Flags® over de overname van een afgekeurde achtbaan. Deze zou aan de oever van de IJssel kunnen worden opgesteld, en ook hier geldt dat de gemeente niet aansprakelijk is voor schade aan uitstekende lichaamsdelen tijdens de rit of onverwachte cardiovasculair lijden dat zich zou kunnen voordoen in de loopings. Streefdatum: december 2001.

Artikel 5
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Dé wethouder van gemeente Jurgensland,

F.

PS Streefdata zijn onder veel voorbehouden.
Terug naar de inhoud