Geschiedenis - Unesco - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

Geschiedenis - Unesco

Geschiedenis
Het Jurgensmuurtje staat op de reservelijst van de Unesco, als werelderfgoed.

Men is aan het onderzoeken of plaatsing op de lijst tot gevolg moet hebben dat andere objecten op die lijst, zoals de Egyptische piramiden, weer geschrapt kunnen worden omdat die de vergelijking met het Jurgensmuurtje niet kunnen doorstaan.

Voor het opnieuw opmetselen zijn inderdaad de originele stenen gebruikt.
Uit wetenschappelijke proeven is gebleken dat stenen niet drijven, zodat de exemplaren die aan de voet van het muurtje zijn gevonden met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook van het muurtje afkomstig zijn.
Om het laatste beetje zekerheid te verkrijgen is een DNA-onderzoek uitgevoerd.
Daaruit is gebleken dat het DNA uit huidvezels die in de groeven van de stenen werden aangetroffen, dezelfde erfelijke eigenschappen heeft als het DNA van moderne Deventenaren.

Voor de bevoegde instanties was dit voldoende om met de gevonden stenen tot restauratie van het muurtje over te gaan.
Tegenwerpingen van de plaatselijke oudheidkundige vereniging, dat de gebruikte stenen gewoon oude betonnen straatklinkers, afkomstig van de gemeentewerf waren, zijn als onwetenschappelijke prietpraat van de hand gewezen.
Terug naar de inhoud