Geschiedenis - Volkslied en andere loftuitingen - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

Geschiedenis - Volkslied en andere loftuitingen

Geschiedenis
Den Jurgenschlander hofnar hadt een gedichtje gemaeckt

Egidius waer bestu bleven

Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven
Dat was gheselscap goet ende fijn
Het sceen teen moeste ghestorven sijn
Nu bestu in den troon verheven
Claerre dan der zonnen scijn
Alle vruecht es di ghegheven
Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven
Nu bidt vor mi ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn
Verware mijn stede di beneven
Ic moet noch zinghen een liedekijn
Nochtan moet emmer ghestorven sijn
Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven
Daarna nam hij nog een half everzwijn en een rode wijn....

met dank aan de Jurgenslander Hofnar
Het Volkslied

Aan de rand van Hollands gouwen

Over brede IJsselstroom
Ligt daar, lieflijk om t'aanschouwen
't Jurgensmuurtje, 'fier en vroom.
Waar de Vecht en Regge kronk'len
Door de heuv'len in 't verschiet
Waar de Dinkelgolfjes fonk'len
Ligt het land, dat 'k stil bespied.

Met dank aan dorpsomroeper Mans
Ode

Een koene ridder te Jurgensland

Nam eens de bouw van een kasteel ter hand
Hij bouwde een uurtje aan een klassiek muurtje
En werd toen verrast door de waterstand

Met dank aan Fjodor
Denkend aan Jurgensland

Denkend aan Jurgensland
zie ik de te breede rivier
traag langs oneindig
dijkland gaan,
rijen ondenkbaar
gekapte wilgen
ooit hooge struycken
aan den Rottnoever staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken.
luchtkastelen en Wendy’s caravan
verspreid door het weiland,
Joapies shop en Langdraads bureau
geknotte boomen,
frietkotten en olmen
in een grootsch maandverband.
de lucht hangt er zwoel
vibreert onder den autobaan
en wordt er treffend
akoestisch verrijkt
en in dampen gesmoord,
en in alle hoogtepunten
zucht de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
overstemd door haar zuchten.

Met dank aan J.Jurgens plaatsvervangend dorpsplaveier
Denkend aan Holland

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

Met dank aan Hendrik Marsman
Smartlap

Zeven brieven heb ik jou geschreven
zeven brieven uit dit verre land
Maar een antwoord heb ik nooit gekregen
eenzaam drijf ik in het Jurgensland

Ik zie schepen gaan en schepen komen
maar helaas, geen eentje ziet er mij
'T is voorbij met al mijn mooie dromen
mijn schaal 16 is voorgoed voorbij

Met dank aan wethouder F.
Terug naar de inhoud