Geschiedenis - Wapen - Gemeente Jurgensland

het Jurgensmuurtje
het verdroncken land van
Jurgensland
GEMEENTE JURGENSLAND
GEMEENTE JURGENSLAND
Ga naar de inhoud

Geschiedenis - Wapen

Geschiedenis
Gemeentewapen Jurgensland
Oorsprong/verklaring:

Over het ontstaan van dit wapen zouden 3 'verklaringen' zijn,

I het is het familiewapen van de graaf "Jurgensman te Lodesteyn", wiens gebied op een verloren gegane, maar door een wonder weer boven tafel gekomen ansichtkaart uit 1818 reeds zou voorkomen; ook later zouden er nog vele onwettige kinderen van dit geslachtsloze geslacht voorkomen ├│f;
II de "J" is afkomstig van een uit de middeleeuwen stammende zanger
(J. Marcus), die hier ooit heeft opgetreden.


III deze is te belachelijk om hier te plaatsen

De eerste verklaring is niet erg waarschijnlijk, daar in de tijd van het ontstaan van deze ansichtkaart nog helemaal geen reisbureaus bestonden.
Het is niet bekend wanneer het wapen voor het eerst is gevoerd.
Bij de verwoesting van Jurgensland door de Fransen in 1672 is het gehele archief van boer de Witt in vlammen opgegaan.

In het manuscript Kwabbecake II wordt als wapen een rode J op een blauw veld gegeven.
De oorsprong hiervan is verder ook niet bekend. Vermoed wordt dat het tafelkleed als onderlegger heeft gediend.

De gemeente voert het wapen op briefpapier en andere bescheiden.

Al vele jaren heeft de gemeente Jurgensland een wapenvergunning
Terug naar de inhoud